Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Planschaderisicoanalyse laten opstellen

16 January, 2012

Planschaderisicoanalyse laten opstellen

Wanneer u als ontwikkelaar, architect, bouwkundig tekenaar of als particulier een plan heeft dat alleen kan worden uitgevoerd, nadat een planologische procedure is gevoerd, zal de gemeente een planschaderisicoanalyse van u vragen. U moet dan een planschaderisicoanalyse laten opstellen en hieruit blijkt hoeveel schade iemand naar verwachting leidt door een nieuw bestemmingsplan of door een projectbesluit dat voor uw gebiedsontwikkeling nodig is. Die schade kan ontstaan door de waardedaling van een aanliggend object; bedrijf of woning. Op basis van de planschaderisicoanalyse, beoordeelt de gemeente onder welke voorwaarden het wil meewerken aan uw plan. Bij dit specialistisch werk help ik u voor iedere ontwikkeling in Nederland. Hiervoor heb ik toegang tot informatie over de waarde van panden. Alleen wanneer dat nodig is schakel ik de aanvullende kennis van een lokale makelaar in.

aa080e4134In de planschaderisicoanalyse die ik voor u opstel vergelijk ik de bestaande en de nieuwe planologische situatie, maak ik de schade inzichtelijk en denk ik met u mee over de manier waarop u deze kunt beperken en waarmee uw ontwikkeling dus door kan gaan. In de analyse houd ik onder andere rekening met wat rechters ‘normaal maatschappelijk risico’ voor een gedupeerde vinden (en wat dus nooit zal worden vergoed), wat de waarde van onroerende zaken is en op welke manier er schade optreedt. Waar nodig schakel ik de aanvullende kennis van lokale makelaars in. De informatie uit de planschaderisicoanalyse kan uiteindelijk belangrijk zijn in de afweging over het ontwerp van uw plan, de locatie, maar bijvoorbeeld ook op welke manier uzelf de schade beperkt of eventueel compenseert. Hierin denk ik met u mee.

Vraagt de gemeente waar dan ook in Nederland een planschaderisicoanalyse van u, of wilt een planschaderisicoanalyse laten opstellen en wilt u hier meer over weten, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op of bel mij 06 27 47 3885.