Gijsbert Gebiedsontwikkeling

Voor u als particulier initiatiefnemer, architect, bouwkundig tekenaar en ondernemer steek ik mijn handen uit de mouwen en help u snel en deskundig aan een ruimtelijke onderbouwing, bestemmingsplan en een planschaderisicoanalyse. Neemt via 06 2747 3885 helemaal vrijblijvend telefonisch contact met me op, of reageer hier, waarna ik contact opneem met u.

Ruimtelijke onderbouwing

Een ruimtelijke onderbouwing is nodig wanneer uw bouwplan in strijd is met de regels van het bestemmingsplan. In een ruimtelijke onderbouwing staat gemotiveerd waarom uw plan voldoet aan de eisen voor ‘een goede ruimtelijke ordening’. De ruimtelijke onderbouwing is daarmee het document op basis waarvan de gemeente van de regels van het bestemmingsplan kan afwijken. In een ruimtelijke onderbouwing moet aan de hand van specifieke ruimtelijke onderwerpen worden beschreven waarom uw bouwplan voldoet aan de daaraan gestelde regels. U kun bij ruimtelijke onderwerpen denken aan beleid van rijk, gemeente en provincie en aan verkeer, water, bodem, geluid, geur, archeologie, de invloed van bedrijven en de reden waarom uw plan financieel uitvoerbaar is. Hier leest u hoe ik u help met het maken van een ruimtelijke onderbouwing.

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat hoe u (of uw opdrachtgever) een stuk grond mag gebruiken en op welke manier u er mag bouwen. Wilt u iets ondernemen of iets bouwen dat niet in het bestemmingsplan staat, dan moet er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. De gemeenteraad van uw gemeente stelt bestemmingsplannen uiteindelijk vast. Hiervoor wordt een procedure gevoerd die 26 weken duurt. Verder zijn er veel eisen aan de inhoud en de vorm van een bestemmingsplan gesteld. In het bestemmingsplan staat gemotiveerd waarom uw plan voldoet aan de eisen voor ‘een goede ruimtelijke ordening’. Als specialist in bestemmingsplannen help ik u in het overleg met de gemeente, planologisch onderzoek en het ontwerpen en opstellen van het bestemmingsplan dat uw gebiedsontwikkeling mogelijk maakt. Hier leest u hoe ik u  help met het maken van een bestemmingsplan.

Planschaderisicoanalyse

Met de planschaderisicoanalyse die ik opstel heeft u als particulier initiatiefnemer of ontwikkelaar tijdig inzicht in de mogelijke schade die uw plannen op omliggende objecten tot gevolg heeft. Al mijn planschaderisicoanalyses zijn door gemeenten geaccepteerd. U krijgt ook inzicht in de manier waarop u eventuele schade kunt beperken.  Lees hier hoe ik u kan helpen met uw planschaderisicoanalyse.