Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Adviseur gebieds­ontwikkeling

Als particulier, bedrijf, architect, bouwkundig tekenaar en ondernemer kunt u overal vanuit Nederland dagelijks bij mij terecht voor een ruimtelijke onderbouwing, omgevingsplan of risicoanalyse nadeelcompensatie. Ik ken geen kantoortijden. U krijgt van mij snel een duidelijk antwoord en met mij korte lijnen naar de gemeente.

Neem vrijblijvend contact op

Met u bespreek ik wat ik doe en ik doe wat ik met u bespreek. Wilt u weten hoe ik u kan helpen? Neem vrijblijvend contact met mij op, of laat mij contact met u opnemen. Een oriënterende afspraak bij u thuis of op kantoor is altijd mogelijk.

Ruimtelijke onderbouwing

Een ruimtelijke onderbouwing is nodig wanneer uw bouwplan in strijd is met de regels van het omgevingsplan. In een ruimtelijke onderbouwing staat gemotiveerd waarom uw plan voldoet aan de eisen voor ‘een goede ruimtelijke ordening’. De ruimtelijke onderbouwing is daarmee het document op basis waarvan de gemeente van de regels van het omgevingsplan kan afwijken.

In een ruimtelijke onderbouwing moet aan de hand van specifieke ruimtelijke onderwerpen worden beschreven waarom uw bouwplan voldoet aan de daaraan gestelde regels. U kun bij ruimtelijke onderwerpen denken aan beleid van rijk, gemeente en provincie en aan verkeer, water, bodem, geluid, geur, archeologie, de invloed van bedrijven en de reden waarom uw plan financieel uitvoerbaar is. Hier leest u hoe ik u help met het maken van een ruimtelijke onderbouwing.

Omgevingsplan

In een omgevingsplan staat hoe u (of uw opdrachtgever) een stuk grond mag gebruiken en op welke manier u er mag bouwen. Wilt u iets ondernemen of iets bouwen dat niet in het omgevingsplan staat, dan moet er een nieuw omgevingsplan worden opgesteld. De gemeenteraad van uw gemeente stelt omgevingsplannen uiteindelijk vast. Hiervoor wordt een procedure gevoerd die 26 weken duurt. Verder zijn er veel eisen aan de inhoud en de vorm van een omgevingsplan gesteld.

In het omgevingsplan staat gemotiveerd waarom uw plan voldoet aan de eisen voor ‘een goede ruimtelijke ordening’. Als specialist in omgevingsplannen help ik u in het overleg met de gemeente, planologisch onderzoek en het ontwerpen en opstellen van het omgevingsplan dat uw gebieds­ontwikkeling mogelijk maakt. Hier leest u hoe ik u  help met het maken van een omgevingsplan.

Nadeelcompensatie

Met de risicoanalyse nadeelcompensatie die ik opstel heeft u als particulier initiatiefnemer of ontwikkelaar tijdig inzicht in de mogelijke schade die uw plannen op omliggende objecten tot gevolg heeft. Al mijn analyses nadeelcompensatie zijn door gemeenten geaccepteerd. U krijgt ook inzicht in de manier waarop u eventuele schade kunt beperken.

over

Gijsbert Voerman

Gijsbert is gespecialiseerd in ruimtelijke ontwikkelingen. Met zijn ruime ervaring als interim-adviseur voor de overheid helpt hij u snel, deskundig en betrokken bij het opstellen van een omgevingsplan, een ruimtelijke onderbouwing of bij planschade. U krijgt altijd eerst een concept van het stuk dat hij voor u opstelt.