Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Webshop en bestemming

10 January, 2012

Als je een webshop start en je weet niet of de gemeente daar tegen op kan treden, of je wilt een webshop starten zonder dat je daarvoor een vergunning wilt aanvragen, stel jezelf dan de volgende vragen:

1.    Heeft mijn webshop een ruimtelijke uitstraling?

Een webshop heeft  een ruimtelijke uitstraling wanneer:

–           de shop voor publiek is geopend, met en/of zonder afspraak;
–           er bij jou producten kunnen uitgeprobeerd, bekeken, afgehaald en/of betaald
–           je een voorraad van producten aanhoudt;
–           je een uitstalling voor de verkoop hebt.

2.    Als de shop een ruimtelijke uitstraling heeft, onderzoek dan of de shop binnen de regels van het bestemmingsplan past. Je kunt daar makkelijk achter komen door even een afspraak te maken met de front-office van je gemeente en daar (met begeleiding) het bestemmingsplan in te zien. Bestemmingsplannen kun je vaak ook digitaal raadplegen op de site van je gemeente.

3.    Als de shop niet binnen de regels van het bestemmingsplan past, kan de gemeente tegen je shop optreden. Je kunt dan een omgevingsvergunning aanvragen om af te wijken van het bestemmingsplan. Daarmee vraag je toestemming om je shop op de huidige locatie voort te zetten. Als de gemeente zo’n toestemming verleent, kan de gemeente daaraan wel weer voorwaarden verbinden. Denk aan openingstijden en regels voor de uitstalling.

Neem contact met me op wanneer je meer wilt weten.