Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Speelplaats kinderopvang

13 December, 2011

Speelplaats kinderopvang in tuin toegestaan ?

In zaaknummer 201009378/1/H heeft de Raad van State bepaald dat het gebruik van de tuin door de in het kinderdagverblijf opgevangen kinderen inherent is aan en  ten dienste staat van het toegestane gebruik van het pand als kinderdagverblijf.

Deze uitspraak geeft duidelijkheid over de bestemming ‘Tuin’. Gemeenten willen nog wel eens van mening zijn dat er voor de bestemming ‘Tuin’ het gebruik als buitenspeelplaats bij een kinderopvang niet zomaar toestaat. De Raad van State  bepaalt dus dat het (door een bestemmingsplan, vrijstelling of afwijking) toegestane gebruik van het hoofdgebouw bepaalt hoe je de tuin mag gebruiken. Dus: mag je in het hoofdgebouw wonen, kantoor voeren en maatschappelijke functies (zoals kinderopvang) uitvoeren, dan mag je de tuin zonder meer gebruiken ten dienste van wonen, kantoor en maatschappelijke functies.