Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Nadeelcompensatie

Risicoanalyse nadeelcompensatie laten opstellen

U wilt bouwen en u moet voorafgaand daaraan van de gemeente een risicoanalyse nadeelcompensatie laten opstellen? Bel mij onder 06 2747 3885 of mail mij op gijsbert@gijsbertgebiedsontwikkeling.nl . Een risicoanalyse nadeelcompensatie maakt u als ontwikkelaar, initiatiefnemer of eigenaar van een perceel voorafgaand aan de bouw duidelijk welke planologisch nadeel (of voordeel) ontstaat wanneer uw bouwplan wordt gerealiseerd. U kunt op basis van de uitkomsten van de analyse nadeelcompensatie uw bouwplan zo nodig bijstellen.

Planologisch nadeel ontstaat alleen wanneer een andere woning of een ander object in waarde daalt. Die waardedaling kan het gevolg zijn van een planologische verandering die nodig is om uw bouwplan mogelijk te maken. U kunt denken aan een nieuw omgevingsplan waarmee een woning mogelijk wordt gemaakt op een plek waar nu nog alleen een tuin is toegestaan. Maar u kunt ook denken aan een nieuwe buurtontsluitingweg waarover auto’s gaan rijden.

Gemeenten vragen een risicoanalyse nadeelcompensatie voordat het wil meewerken aan een ander omgevingsplan of een buitenlandse afwijking voor uw omgevingsplanactiviteit (bouwplan). Het opstellen van een risicoanalyse nadeelcompensatie is specialistisch werk. Ik help u daarbij snel, deskundig en betaalbaar overal in Nederland. Al mijn analyses voor nadeelcompensatie zijn door gemeenten geaccepteerd.

Bent u benieuwd naar mijn persoonlijke benadering en vlotte werkwijze, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met mij op, of bel mij 06 27 47 3885.

Deskundig in risicoanalyse nadeelcompensatie

Al mijn analyses nadeelcompensatie zijn door gemeenten geaccepteerd. Daar bij stel ik risicoanalyses op voor grote projecten die door een landelijk opererend groot ingenieursbureau worden verzorgd. Het idee achter de analyse nadeelcompensatie is dat u als ontwikkelaar of eigenaar van een projectgebied nadenkt over hoe u eventuele schade kunt beperken door bijvoorbeeld vroegtijdig onderdelen uit uw plan aan te passen, door geplande ontwikkelingen te versnellen of door ontwikkelingen in een groter gebied in samenhang op te pakken.

Een risicoanalyse nadeelcompensatie bestaat uit een vergelijking tussen het geldende omgevingsplan of omgevingsplanafwijking (het ‘planologische regime’) en de nieuwe planologische ontwikkeling. In de risicoanalyse geef ik een inschatting van de waardeverandering van de omliggende objecten en denk ik op een constructieve manier met u wij met u mee over de manier waarop deze kan worden beperkt. In het recht rond nadeelcompensatie spelen uitspraken van rechters een belangrijke rol.

Door actuele kennis van deze jurisprudentie geef ik u een deskundig advies en denken ik met u mee over mogelijke alternatieven. Door toegang tot actuele informatie over prijzen en waardes lever ik risicoanalyses voor ontwikkelingen in heel Nederland. Al mijn risicoanalyses lever ik vlot, zijn betaalbaar en worden door gemeenten geaccepteerd. Neemt u vrijblijvend contact met mij op wanneer u hierover meer wilt weten.

Opgestelde risicoanalyses nadeelcompensatie

 • Risicoanalyse nadeelcompensatie Dorpscafé Tante Bep Amsterdam Zuid-Oost
 • Risicoanalyse nadeelcompensatie omzetten bedrijfsbestemming Soesterweg naar wonen in Amersfoort
 • Risicoanalyse nadeelcompensatie gebruik Sint Ritakerk voor hotel en horeca in Amsterdam
 • Risicoanalyse nadeelcompensatie uitbreiding loonbedrijf Van Hemert Brakel
 • Risicoanalyse nadeelcompensatie villa, twee bijgebouwen en zwembad Ottersum-Gennep
 • Risicoanalyse nadeelcompensatie realisatie woonzorgcentrum in Breda
 • Risicoanalyse nadeelcompensatie 2e lijns woningbouw Gameren
 • Risicoanalyse nadeelcompensatie bedrijfsbestemming naar appartementen Hoofddorp
 • Risicoanalyse nadeelcompensatieruimte voor ruimte woning in Huissen
 • Risicoanalyse nadeelcompensatie woningen Nieuwaal
 • Risicoanalyse nadeelcompensatie melkfabriekterrein Staphorst
 • Risicoanalyse nadeelcompensatie  in bebouwingslint Brakel
 • Risicoanalyse nadeelcompensatie multifunctioneel centrum Wikselaarweg Keerploeg Voorthuizen
 • Risicoanalyse nadeelcompensatie transformatie eendenteelt naar recreatie Tweede Parallelweg Hierden
 • Risicoanalyse nadeelcompensatie woning Lage Enkweg-Kerkpad, Hierden
 • Risicoanalyse nadeelcompensatie uitbreiden kantoor Engelserf, Harderwijk
 • Risicoanalyse nadeelcompensatie opdracht van Witteveen + Bos voor project woonzorg en woningen in Nieuwegein