Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Proceskostenvergoeding

12 May, 2014

Besluit Proceskostenvergoeding bestuursrecht

Een proceskostenvergoeding in het bestuursrecht kan worden uitgekeerd wanneer het bestuursorgaan in strijd met het recht heeft gehandeld en u daartegen een bezwaarschrift of een beroepschrift indient. De adviescommissie of een rechter kan bepalen dat u op grond van uw bezwaarschrift of beroepschrift recht heeft op een proceskostenvergoeding. Door deze regeling kunnen wij in sommige zaken (nagenoeg) kostendekkend voor u werken. Hier leest u de integrale tekst van het Besluit Proceskostenvergoeding (per 3 november 2011)

 

Voorwaarden proceskostenvergoeding

Om voor een proceskostenvergoeding in aanmerking te komen gelden de volgende drie voorwaarden:

  1. Door een derde is aan u beroepsmatig rechtsbijstand verleend; dit is bijvoorbeeld zo wanneer ik voor u een bezwaarschrift, beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening indien;

  2. Er moet om proceskostenvergoeding zijn gevraagd; in mijn dienstverlening vraag ik hier altijd om;

  3. Het beslissende orgaan moet in zijn beslissing bepalen dat er wordt vergoed en hoeveel wordt vergoed; de vergoeding is maximaal € 437,00 per punt. De puntentelling staat in de bijlage bij het Besluit Proceskostenvergoeding.

Door deze regeling heb ik in procedures bij de gemeente en de rechtbank (nagenoeg) kostendekkend voor mijn cliënten kunnen werken. Bent u benieuwd wat ik voor uw zaak kan betekenen?, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op.