© DevStack. All rights reserved.

Planschaderisicoanalyse laten opstellen

U wilt bouwen en u moet voorafgaand daaraan van de gemeente een planschaderisicoanalyse laten opstellen? Bel mij onder 06 2747 3885 of mail mij op gijsbert@gijsbertgebiedsontwikkeling.nl . Een planschaderisicoanalyse maakt u als ontwikkelaar, initiatiefnemer of eigenaar van een perceel voorafgaand aan de bouw duidelijk welke planschade (of planvoordeel) ontstaat wanneer uw bouwplan wordt gerealiseerd. U kunt op basis van de uitkomsten van de planschaderisicoanalyse uw bouwplan zo nodig bijstellen.

Planschade ontstaat alleen wanneer een andere woning of een ander object in waarde daalt. Die waardedaling kan het gevolg zijn van een planologische verandering die nodig is om uw bouwplan mogelijk te maken. U kunt denken aan een nieuw bestemmingsplan waarmee een woning mogelijk wordt gemaakt op een plek waar nu nog alleen een tuin is toegestaan. Maar u kunt ook denken aan een nieuwe buurtontsluitingweg waarover auto’s gaan rijden.

Gemeenten vragen een planschaderisicoanalyse voordat het wil meewerken aan een ander bestemmingsplan of een projectbesluit voor uw bouwplan. Het opstellen van een planschaderisicoanalyse is specialistisch werk. Ik help u daarbij snel, deskundig en betaalbaar overal in Nederland. Al mijn planschaderisicoanalyses zijn door gemeenten geaccepteerd.

Bent u benieuwd naar mijn persoonlijke benadering en vlotte werkwijze, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met mij op, of bel mij 06 27 47 3885.

Deskundig in planschaderisicoanalyse

Al mijn planschaderisicoanalyses zijn door gemeenten geaccepteerd. Daar bij stel ik planschaderisicoanalyses op voor grote projecten die door een landelijk opererend groot ingenieursbureau worden verzorgd. Het idee achter de planschaderisicoanalyse is dat u als ontwikkelaar of eigenaar van een projectgebied nadenkt over hoe u eventuele planschade kunt beperken door bijvoorbeeld vroegtijdig onderdelen uit uw plan aan te passen, door geplande ontwikkelingen te versnellen of door ontwikkelingen in een groter gebied in samenhang op te pakken.

Een planschaderisicoanalyse bestaat uit een vergelijking tussen het geldende bestemmingsplan of afwijkingsbesluit (het ‘planologische regime’) en de nieuwe planologische ontwikkeling. In de planschaderisicoanalyse geef ik een inschatting van de waardeverandering van de omliggende objecten en denk ik op een constructieve manier met u wij met u mee over de manier waarop deze kan worden beperkt. In het planschaderecht spelen uitspraken van rechters een belangrijke rol.

Door actuele kennis van deze jurisprudentie geef ik u een deskundig advies en denken ik met u mee over mogelijke alternatieven. Door toegang tot actuele informatie over prijzen en waardes lever ik planschaderisicoanalyses voor ontwikkelingen in heel Nederland. Al mijn planschaderisicoanalyses lever ik vlot, zijn betaalbaar en worden door gemeenten geaccepteerd. Neemt u vrijblijvend contact met mij op wanneer u hierover meer wilt weten.

Opgestelde planschade­risicoanalyses

 • Planschaderisicoanalyse Dorpscafé Tante Bep Amsterdam Zuid-Oost

 • Planschaderisicoanalyse omzetten bedrijfsbestemming naar wonen in Amersfoort

 • Planschaderisicoanalyse gebruik Sint Ritakerk voor hotel en horeca in Amsterdam

 • Planschaderisicoanalyse uitbreiding loonbedrijf Van Hemert Brakel

 • Planschaderisicoanalyse villa, twee bijgebouwen en zwembad Ottersum-Gennep

 • Planschaderisicoanalyse realisatie woonzorgcentrum in Breda

 • Planschaderisicoanalyse 2e lijns woningbouw Gameren

 • Planschaderisicoanalyse omzetten bedrijfsbestemming naar appartementen Hoofddorp

 • Planschaderisicoanalyse ruimte voor ruimte woning in Huissen

 • Planschaderisicoanalyse bouw vier woningen Nieuwaal

 • Planschaderisicoanalyse solitaire woning Nieuwaal

 • Planschaderisicoanalyse woningbouw melkfabriekterrein Staphorst

 • Planschaderisicoanalyse dijkwoning Brakel

 • Planschade woning in bebouwingslint Brakel

 • Planschaderisicoanalyse in opdracht van Witteveen + Bos voor project woonzorg en woningen in Nieuwegein

© Gijsbert Gebiedsontwikkeling. Alle rechten voorbehouden.