Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Maatschappelijk en Wonen in Amsterdam

10 June, 2014

Het ziet ernaar uit dat een pand met een maatschappelijke bestemming aan de Van Eeghenstraat in Amsterdam binnenkort mag worden bewoond. De bestemming ‘maatschappelijk’ die voor het hele pand van vier etages gold was de afgelopen jaren niet in te vullen en dat zorgde voor langdurige leegstand. Doordat het stadsdeel Zuid nu een even eenvoudige als creatieve verruiming in het gebruik gaat toestaan, kan er straks worden gewoond en kan er een maatschappelijke functie worden uitgevoerd.

In het Parool van 10 februari 2013 viel al te lezen dat de vraag naar ruimte voor maatschappelijke bestemmingen in Amsterdam was afgenomen en dat veel van dat soort panden leegstond. Dit en het feit dat veel makelaars dit dagelijks aan den lijve ondervonden was voor het stadsdeel nog geen reden in om de gebruiksmogelijkheid voor wonen dan maar toe te staan. De eigenaar van het karakteristieke pand nabij het Vondelpark moest eerst aantonen dat hij zich had ingezet om een geschikte gebruiker voor de maatschappelijke bestemming te vinden. Een periode van een paar jaar waarin meer dan 250 maatschappelijke instellingen zijn aangeschreven bracht ook geen verandering in het standpunt van het stadsdeel dat een maatschappelijke invulling op deze plaats nodig was. Dit bleef zo tot uit een ruimtelijke onderbouwing van Gijsbert Gebiedsontwikkeling bleek dat een combinatie van wonen en maatschappelijk in dit pand heel goed mogelijk was. Uit de onderbouwing blijkt nu dat de ontwikkeling zoals dat is vereist ‘niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening’. Van belang is dat wonen kan worden toegestaan, wanneer de uitstraling van het pand ‘maatschappelijk’ blijft.

In goed overleg tussen stadsdeel Zuid, eigenaar en adviseur Gijsbert Voerman is nu een verhouding gevonden in gebruik voor maatschappelijk en wonen die aan alle wensen voldoet. Voordeel hiervan is verder dat een instelling een hanteerbare oppervlakte krijgt, in plaats van een heel pand. Dat dit is gelukt blijkt uit het feit dat er in de vorm van een instelling voor remedial teaching inmiddels ook een geschikte gebruikster voor de daarvoor gereserveerde ruimten in het pand is gevonden.

Gijsbert Voerman heeft veel ruimtelijke ontwikkelingen in Amsterdam van de nodige onderbouwing voorzien. Bent u ook geïnteresseerd in wat Gijsbert Gebiedsontwikkeling voor u in Amsterdam kan betekenen bij bestemmingsveranderingen, ruimtelijke onderbouwingen, planschaderisicoanalyses en planologisch advies? Neem dan telefonisch onder 06 27 47 3885 of via gijsbert@gijsbertgebiedsontwikkeling.nl contact op.