Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Dwangsom en gesprek

18 April, 2014

Dwangsom en gesprek met de gemeente

Wanneer u u een dwangsom is aangekondigd  of zelfs al is opgelegd, is er alle reden om er nog eens een gesprek met de gemeente te hebben. Hierna vertel ik er wat meer over:

In de gemeente Medemblik voer ik op dit moment met meerdere bewoners van een recreatiepark een procedure tegen de regeling voor hun park in het bestemmingsplan. De gemeente wil permanente bewoning van recreatiewoningen hier niet toestaan en heeft aangekondigd in de toekomst een dwangsom tegen de permanente bewoning van de recreatiewoningen op te gaan leggen. Ondertussen zijn we met de gemeente in overleg om zonder verdere juridische procedures een goede regeling te krijgen waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke situaties van de bewoners.

In Zeewolde had de gemeente aan een exploitant van een paardenrecreatiebedrijf een dwangsom opgelegd omdat het vindt dat er permanent wordt gewoond op het recreatiecomplex. De eigenaar moest van de gemeente voor een deel van het complex ook een brandmeldinstallatie van € 15.000,- aanleggen. Omdat de gemeente vroeger al tal van beslissingen, waaronder vergunningen, heeft genomen voor dit perceel, hebben we afgesproken dat de plicht om de dure installatie aan te brengen wordt opgeschoven tot het moment waarop de gemeente aan de hand van een aantal concrete vragen het hele dossier nog eens goed heeft beoordeeld.

In de gemeente Dalfsen heb ik voor bewoners een uitgebreid gemotiveerd verzoek voor een persoonsgebonden gedoogbesluit voor permanente bewoning van een recreatiewoning opgesteld.

In de gemeente Doesburg regelen bewoners van een recreatiepark voor een groot deel zelf hun zaken met de gemeente. Wanneer ze dat nodig vinden nemen ze voor advies contact met mij op.

In Apeldoorn hebben we in reactie op een dwangsombesluit aan een betonvloerenbedrijf dat had uitgebreid, een ruimtelijk ontwikkelingsplan opgesteld dat nodig was voor het opstellen van een omgevingsvergunning voor het bedrijf.

De gemeente Deventer had een dwangsom opgelegd in verband met de herplantplicht op een perceel waarop zonder vergunning bomen waren gekapt. Omdat er bomen waren herplant hebben we een gemotiveerd verzoek kunnen doen om de dwangsom niet te hoeven betalen.

In de gemeente Zuidwolde zijn we in overleg om een bestemmingsplanregeling te krijgen voor een paardenhouderij/dressuurstal die daar al bijna 10 jaar in werking is en welke door de tijd is uitgebreid.

In de omgeving van Diever hebben we afspraken gemaakt voor het gefaseerd schoonmaken van een groot perceel landbouwgrond. Hierop waren materialen en was materieel opgeslagen. De gemeente wilde hiervoor een dwangsom opleggen.

Wilt u worden geholpen bij een dwangsom van de gemeente? Heeft u zelf ook te maken met een gemeente die u een dwangsom heeft aangekondigd en wilt u hierbij worden geholpen? Neemt u dan vrijblijvend contact met mij op per mail of telefonisch onder 06 27 47 3885. Ik help u dagelijks deskundig en snel aan oplossingen voor uw zaak.