Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Bezwaarschrift tegen besluit gemeente

Bezwaarschrift tegen besluit gemeente

Bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunningU wilt een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente indienen? De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend, of een bestemmingsplan in voorbereiding, of wil u bijvoorbeeld een dwangsom opleggen. Wanneer u het hiermee niet eens bent, mag u volgens de wet zelf een bezwaarschrift indienen en u mag in de procedure die daarbij hoort zelf voor u rechten opkomen, maar u kunt voor dit specialistisch werk ook gebruik maken van de kennis en ervaring van een deskundige.

 

Uw deskundig adviseur bij bezwaar

Als specialist in bezwaarschriften en bezwaarschriftenprocedures help ik u in iedere fase van de procedure persoonlijk, snel en deskundig aan argumenten, bespreek ik met u de strategie, informeer ik u over wat inhoudelijk echt van belang is en attendeer ik u op valkuilen in het proces in de behandeling van uw bezwaarschrift. Er is veel ruimte voor een positief kritische beschouwing van uw situatie en uw specifieke wensen als particulier en als ondernemer.

Tijdens de behandeltijd van uw bezwaarschrift gelden termijnen die ervoor kunnen zorgen dat u op een gegeven moment of met een bepaald argument buitenspel kunt komen staan en niets meer tegen het besluit van de gemeente ( vergunning, het bestemmingsplan of een dwangsombesluit) kunt ondernemen.

U bent met mij verzekerd van een betrokken adviseur en klankbord. U weet bij mij ook snel waaraan u toe bent. We bespreken wat ik doe en ik doe wat ik met u bespreek. In onze samenwerking sta ik dagelijks tot uw beschikking. Wanneer u hierover meer wilt weten kunt u geheel vrijblijvend onder 06 27 47 3885 telefonisch contact met mij opnemen. U kunt mij ook mailen voor een afspraak.

Gevoerde bezwaarschriftenprocedures

bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning

 • bezwaarschrift tegen een vergunning voor het oprichten van een zendmast en bijgebouwen bij een woning;
 • bezwaarschrift tegen een vergunning voor uitbreiding van een woning in strijd met het gemeentelijk beleid;
 • bezwaarschrift tegen het afwijzen van een verzoek om handhaving dat ging over het gebruik van een perceel voor bedrijfsmatige hondenopvang en de gebouwen die daarbij hoorden;
 • bezwaarschrift tegen de uitbreiding van een kantoorgebouw;
 • bezwaarschrift tegen het afwijzen van een verzoek om medewerking aan een persoonlijk gedoogbesluit voor bewoning van een recreatiewoning;
 • bezwaarschrift tegen het oprichten van een zendmast van 45 meter hoog in de bebouwde kom.

bezwaarschrift tegen dwangsom

 • bezwaarschrift bij de gemeente en schorsingsverzoek bij de rechtbank tegen een besluit om een berging van een perceel te moeten verwijderen;
 • bezwaarschrift gemeente Rotterdam tegen besluit fitness studio en vluchttrap te verwijderen
 • bezwaarschrift gemeente Zeewolde, beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State met schorsingsverzoek tegen een besluit waarin het laten gebruiken van logiesverblijven voor buitenlandse werknemers werd verboden met een dwangsom van € 25.000,- maximaal;
 • zienswijze tegen het voornemen van de gemeente Medemblik om aan bewoners een dwangsom op te leggen tegen bewoning van recreatiewoningen op een park.

bezwaarschrift tegen standplaatsvergunning

 • bezwaarschrift gemeente Rotterdam tegen weigeren van een standplaatsvergunning

zienswijze bestemmingsplan

 • zienswijze bestemmingsplan met gemotiveerd verzoek om uitbreiding aan de achterzijde van de woning;
 • zienswijze bestemmingsplan tegen ontwikkeling van wonen en werken op 8 kavels in het buitengebied;
 • beroep bij de Raad van State tegen de vaststelling van een bestemmingsplan waarin de bestemming ‘agrarisch’ op een bestemming ‘wonen met bouwmogelijkheid werd gelegd;
 • beroep bij de Raad van State tegen de vaststelling van een bestemmingsplan waarin cliënt bouwrechten in een omgeving anders werden verdeeld en waardoor het recht op een woning voor een perceel verviel;
 • beroep bij de Raad van State tegen de vaststelling van een bestemmingsplan waarin de gemeente weigerde om ook een woonbestemming voor een recreatiepark op te nemen.

ingebrekestellingen

 • ingebrekestelling gemeente Rotterdam tegen het niet op tijd nemen van een beslissing op een verzoek om standplaatsvergunning
 • ingebrekestelling gemeente Bergen op Zoom tegen niet op tijd nemen van een beslissing op het verzoek om een uitrit