Adviseur gebiedsontwikkeling

Welkom, mijn naam is Gijsbert Voerman en ik ben uw adviseur gebiedsontwikkeling. Als particulier, bedrijf, architect, bouwkundig tekenaar en ondernemer kunt u al meer dan 18 jaar  overal vanuit Nederland dagelijks bij terecht voor een ruimtelijke onderbouwing, bestemmingsplan of planschaderisicoanalyse. Ik ken geen kantoortijden en u krijgt met mij en persoonlijk betrokken adviseur met korte lijnen naar de gemeente. U krijgt van mij altijd snel een duidelijk antwoord.

Met u bespreek ik wat ik doe en ik doe wat ik met u bespreek. Wilt u weten hoe ik u kan helpen? Neem vrijblijvend contact met mij op, of laat mij contact met u opnemen. Een oriënterende afspraak bij u thuis of op kantoor is altijd mogelijk.

Portfolio Gijsbert

opleidingen

 • Universiteit Utrecht | Geografie
 • Hogeschool IJsselland | Planologie
 • Hogeschool Midden Nederland | Personeelsmanagement

trainingen en seminars

 • Masterclass risicobeheersing bij gebiedsontwikkeling
 • Masterclass herontwikkeling, revitalisatie en transformatie van bestaande gebouwen
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Ruimtelijke Ordening
 • Projectmanagement
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Communicatietrainingen
 • Omgevingswet
 • Persoonlijke effectiviteit 

overig 

gerealiseerd bestemmingsplan

 • Beuningen: bestemmingsplan voor een ruimte-voor-ruimtewoning
 • Beuningen: bestemmingsplan woning onder toepassing salderingsmethodiek woning voor sloop
 • Beuningen: bestemmingsplan toevoegen gebruik voor horeca en concoursen aan een dressuurstal;
 • Beuningen: flexibel bestemmingsplan voor de bouw van 7 woningen in de bebouwde kom;
 • Brakel: bestemmingsplan voor het realiseren van een dijkwoning;
 • Brakel: uitwerkingsplan voor het vergroten van een opslagruimte en een opslagloods voor een loonbedrijf;
 • Brakel: bestemmingsplan voor het realiseren van een woning;
 • Ewijk: bestemmingsplan woningsplitsing en uitbreiden bedrijfshal;
 • Hoogeveen: opstellen van 4 bestemmingsplannen voor de gemeente
 • Nieuwaal: bestemmingsplan voor het realiseren van een VAB-woning (Vrijkomende Agrarische Bebouwing;
 • Nieuwaal: bestemmingsplan voor het realiseren van een IPW woning;
 • Veghel: bestemmingsplan verbreding agrarisch gebruik;
 • Sint-Oedenrode: opstellen 6 bestemmingsplannen voor de bebouwde kom
 • Sint-Oedenrode: opstart planontwikkeling woningbouw langs A50 en het Bakkerpad

gerealiseerde ruimtelijke onderbouwing

 • Amsterdam Zuid: ruimtelijke onderbouwing projectafwijking kinderopvang Ceintuurbaan
 • Amsterdam Zuid: vergunningmanagement voor kinderdagverblijf
 • Amsterdam Zuid: ruimtelijke onderbouwing projectafwijking wonen&werken aan Chassestraat
 • Amsterdam Zuid: ruimtelijke onderbouwing projectafwijking Maatschappelijk naar Wonen aan Van Eeghenstraat;
 • Amsterdam Noord: ruimtelijke onderbouwing projectafwijking congres&partycentrum Floraweg;
 • Apeldoorn: ruimtelijke onderbouwing projectafwijkingsbesluit betonvloerenbedrijf;
 • Apeldoorn: ruimtelijke verkenning binnenstad functieruil horeca voor detailhandel;
 • Beuningen: ruimtelijke verkenning mantelzorgwoning;
 • Beuningen: ruimtelijke onderbouwing projectafwijking woning met mantelzorg, kantoor en paardrijvoorziening;
 • Laren: ruimtelijke onderbouwing voor woningbouw op landgoed Raboes;
 • Nieuwegein: ruimtelijke onderbouwing projectafwijkingsbesluit voor een bedrijfsloods voor een loonbedrijf;
 • Nunspeet: ruimtelijke onderbouwing voor omzetten bedrijf met woning naar burgerwoning
 • Oudewater: ruimtelijke onderbouwing drie appartementen centrum;
 • Oostwoud: ruimtelijke onderbouwing permanente bewoning recreatiewoningen
 • Weurt: ruimtelijke onderbouwing projectafwijking uitbreiding en inbreiding met een woning

bezwaarschrift omgevingsvergunning

 • Bedum: vertegenwoordigen in beroep tegen omgevingsvergunning bij de rechtbank Groningen
 • Bilthoven: bezwaarschriftenprocedure en beroepsprocedure tegen inbreiding met woningen
 • Bosch en Duin: beroepschrift en vertegenwoordiging bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Den Dolder Zuid,Bosch en Duin, Huis ter Heide
 • Cuijk: bezwaarschriftenprocedure tegen omgevingsvergunning voor woning voor kamergewijze verhuur;
 • Dalfsen: bezwaarschrift tegen afwijzen omgevingsvergunning permanente bewoning recreatiewoning;
 • Den Haag: opstellen bezwaarschrift omgevingsvergunning en vertegenwoordiging bij commissie in verband met vergunning voor kinderopvang aan de Beeklaan;
 • Deventer: bezwaarschrift (zienswijze) tegen een bestemmingsplan voor ontwikkeling bedrijventerrein;
 • Doetinchem: bezwaarschriftenprocedure tegen omgevingsvergunning voor uitbreiden van een woning;
 • Medemblik: bezwaarschrift (zienswijze) tegen bestemmingsplan Dorpskernen;
 • Monnickendam: quick scan voor een bezwaarschrift omgevingsvergunning;
 • Rotterdam: vertegenwoordiging vergunninghouder buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf Bellevoystraat in beroep en in kort geding bij de rechtbank Rotterdam;
 • Rotterdam: bezwaarschrift tegen dwangsom sluiting fitness en fysiobedrijf;
 • Staphorst: procesvertegenwoordiging in bezwaarschriftenprocedure;
 • Steijn: bezwaarschrift, beroepschrift en hoger beroepschrift vanwege vervallen van een bouwmogelijkheid in een bestemmingsplan;
 • Wieringerwerf: bezwaarschrift tegen voornemen van de gemeente omgevingsvergunning te weigeren;
 • Zeewolde: bezwaarschrift en hoorzitting over een dwangsombesluit tegen permanente bewoning van recreatieverblijven.

planschaderisicoanalyses

 • Brakel: planschaderisicoanalyse uitbreiding loonwerk bedrijf met loods en opslag;
 • Brakel: planschaderisicoanalyse realiseren woning in bebouwd gebied;
 • Brakel: plaschaderisicoanalyse realiseren dijkwoning;
 • Nieuwaal: planschaderisicoanalyse woningbouw;
 • Nieuwaal: planschaderisicoanalyse VAB-woning;
 • Harlingen: second opinion rapportage planschade door windturbines
 • Heesch: second opinion rapportage planschade als gevolg van aanleg A50
 • Leeuwarden: second opinion rapportage planschade i.v.m. flatgebouw
 • Staphorst: opstellen planschadeverkenning woningbouw op voormalig terrein melkfabriek;
 • Tiel: planschaderisicoanalyse i.v.m. komst van een opvanghuis in woonwijk;

uitgebrachte adviezen en bestuurlijke verkenningen

 • Amsterdam: principe aanvraag voor een bestemmingsplanherziening
 • Amsterdam Zuid: bestuurlijk overleg over gebiedsontwikkeling
 • Bedum: advies ‘overeenkomst buiten recht’
 • Buren: kansberekening planschadeverzoek 
 • Bosch en Duin: bestemmingsplananalyse voor de vereniging Bosch en Duin
 • Cuijk: opstellen ‘overeenkomst buiten recht’
 • Den Haag: advies over een bezwaarschrift in relatie tot een eigen gewenste ontwikkeling in de directe omgeving’
 • Deventer: zienswijze bestemmingsplan en inspreken vergadering gemeenteraad
 • Deventer: bestemmingsplananalyse
 • Deventer: zienswijze namens omwonenden tegen een bestemmingsplan
 • Doetinchem: advies ‘overeenkomst buiten recht
 • Doorn: projectmanagement voor gebiedsontwikkeling landgoed Beukenrode
 • Epe: advies voor sloop en nieuwbouw;
 • Goudswaard: bestemmingsplananalyse ‘Bestemmingsplan Uitbreiding Goudswaard’
 • Medemblik: ruimtelijke verkenning omzetten recreatiewoningen naar burgerwoning voor bewonersgroep
 • Nijmegen: zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen-Oost
 • Oudewater: advies en bestuurlijk overleg over binnenstadsontwikkeling
 • Oostwoud: zienswijze en beroep tegen bestemmingsplan
 • Olst: advies over een opgelegde dwangsom
 • Olst: advies over functieverbreding in een Rijksmonument
 • Rotterdam: zienswijze tegen dwangsom sluiting fitness en fysiobedrijf
 • Woensdrecht: ingebrekestelling gemeente voor van rechtswege verkregen vergunning
 • Schiedam: voorstel voor plaatsing elektrakasten in publiek domein
 • Sint Agatha: advies over een beroep tegen een omgevingsvergunning voor een ondergrondse woning
 • Staphorst: planschadeverzoek amateurzendmast 
 • Staphorst: bestemmingsplanalyse ‘Ons Belang’ 
 • Staphorst: advies voor overeenkomst buiten recht
 • Steenwijkerland: principe aanvraag voor hergebruik vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)
 • Zeewolde: advies en bestuurlijk overleg over een dwangsombesluit voor sluiting logiesgebouw